Chłodzenie żywności

Lato i wysokie temperatury są wyzwaniem dla przewoźników zajmujących się transportem żywności. Im wyższa jest temperatura, tym większe także ryzyko, że żywność może ulec zepsuciu się. W wysokiej temperaturze aktywowane są enzymy, które odpowiadają za rozkład rozmaite materiałów organicznych i mogą doprowadzić do zepsucia się żywności.

Żeby temu zapobiec, należy przede wszystkim utrzymywać należycie niską temperaturę w przestrzeni ładunkowej. Komora mroźnicza sprzedaż jest polecana dla firm zajmujących się przewozem produktów głęboko zamrożonych. Produkty takie podczas transportu mogą ulec rozmrożeniu, co skończyłoby się ich całkowitym uszkodzeniem. Jeśli żywność jest transportowana we właściwie niskiej temperaturze minus 18 stopni, a na prawdę bardzo często więcej, to nie trzeba się przejmować, że produkty ulegną rozmrożeniu, bo taka sytuacja się po prostu nie wydarzy. Jedynym kłopotem może być ewentualna awaria systemu mrożenia, niemniej jednak o ile stosownie szybko zareagujemy, to jakość produktów nie powinna ulec pogorszeniu. Warto tutaj również odnotować fakt, że zdarza się, że wybierana jest komora chłodnicza używana, nie zaś nowa i wcale nie oznacza to, że komora używana jest gorszej jakości. Często jest wystarczająco dobrze wykonana i na tyle solidna, że można ją używać jeszcze przez wiele lat i nie będzie sprawiała większych problemów. Pomimo wszystko należy taką komorę poddawać systematycznym serwisom, żeby mieć pewność, że wszystkie jej układy działają w poprawny sposób i urządzenie będzie się sprawdzało dłuższy czas.

Zobacz również: komory chłodnicze używane.

Share

Dodaj komentarz