Na czym polega fumigacja

Fumigacja to specjalistyczny zabieg, którego wykonaniem zajmują się określone firmy. One mają do dyspozycji świetny sprzęt i środki, które do fumigacji są konieczne. Stosuje się tu różne substancje, ale każda z nich ma działanie toksyczne i dzięki temu są one skuteczne.

Fumigacja, której celem jest zwalczanie korników i innych robaków jedzących drewno, to inaczej odymianie, bo w znaczącej liczbie przypadków stosuje się do jej przeprowadzania dym. Niemniej jednak nie tylko w taki sposób oczyszcza się drzewo z insektów. Korzysta się także z gazów i pary, w których znajdują się tępiące szkodniki związki. Firmy, które podejmują się takich zleceń, w każdym momencie na sam początek dokonują oceny sytuacji i przyglądają się terenowi, na którym zabieg ma być przeprowadzony. Powinno się go odpowiednio przygotować. O ile jest taka konieczność, usuwa się z niego zwierzęta i ludzi, bo może to być dla nich niebezpieczne. Fumigacja, choćby jest zabiegiem toksycznym, nie zagraża materiałowi, który jest jej poddawany. Ten z dużą dokładnością jest zabezpieczany specjalnymi foliami i dopiero kiedy ma się pewność co do szczelności takiego zabezpieczenia, stosuje się określonego środka. Czas trwania fumigacji nie za każdym razem jest bardzo podobny. Zależy to od powierzchni oczyszczanego materiału i od stopnia jego zajęcia przez szkodniki drewna. Im problem jest poważniejszy, tym działa się solidniej. Nierzadko materiał leży w takim zabezpieczeniu kilka dni. Wszystko po to, ażeby zabieg okazał się jak najskuteczniejszy. Ci, którzy go przeprowadzają, dają zwykle gwarancję skuteczności i tak dobierają metody działania, ażeby powtarzanie nie było niezbędne.
Sprawdź: zwalczanie korników.

Share

Dodaj komentarz