Uprawnienia budowlane – kto może przystąpić do egzaminu?

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo także prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń albo też w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto więc dowiedzieć się znacznie więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Głównie powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Ażeby uzyskać te uprawnienia, należy pozytywnie zdać egzamin. Jednakże żeby przystąpić do egzaminu, powinno się spełnić kilka głównych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe a także odpowiednio długi staż w branży budowlanej. Tylko kandydaci spełniający podane wcześniej warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, jednak druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na 2 podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te dwie kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz