Jak zdobyć awans – uprawnienia budowlane

Dynamiczny rozwój branży budowlanej daje możliwość na zdobycie stabilnego miejsca pracy. A dodatkowo, dzięki poszerzaniu wiedzy a także zdobywaniu nowych kwalifikacji możliwe jest otrzymanie awansu, co wiąże się oczywiście z wyższą pensją. Trzeba jednak zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są przeznaczone jedynie dla ludzi, którzy spełniają warunki z dużą dokładnością określone w niemal budowlanym.

Uprawnienia budowlane – jak zdobyć?
Prawo budowlane odnosząc się do kwestii uprawnień budowlanych opisuje warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia w określonej specjalności. Dotyczą one wykształcenia kierunkowego, może być to wykształcenie średnie lub wyższe, a także stosownie długiego stażu przy robotach budowlanych lub projektowaniu. Uprawnienia budowlane dotyczące dwóch różnych dziedzinie. Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warto też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie ograniczonej lub nieograniczonej. Uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają pracę techniczne w budownictwie w danej specjalności dla każdego obiektu. W sytuacji ograniczeń zakres prac jest ściśle określony przez przepisy budowlane. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Jest to część pisemna, która ma postać testu z trzema możliwymi odpowiedziami oraz cześć ustna. Do egzaminu ustnego może podjeść jedynie kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części. Część ustna zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną.

Warto zobaczyć: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz